Hypnotherapie Zuid Limburg

Ine Hoeymakers

Wie ben ik?

Ron Mai

Ine Hoeymakers

Na enkele jaren als hulpverlener gewerkt te hebben – Jeugdhulpverlening Amsterdam en Heerlen  en Vara’s Nachttelefoonwacht Hilversum  –  volgde  ik een opleiding  in Gestalt-therapie  en Psychosynthese en startte aansluitend  mijn therapiepraktijk in 1992

Ik verdiepte me in verschillende therapiemethoden  door  studies in  Karakterstructuren en Chakrapsychologie.  Daarnaast werd  ik van 2003 tot  2007 opgeleid tot hypnotherapeut bij de School voor Hypno- gedrags- en verbaaltherapie in Haarlem.

Ik werk graag met hypnotherapie en zet andere benaderingen in als die een goede aanvulling vormen.  Hypnotherapie is een zachte,  prettige manier om de diepere oorzaak van een probleem op te sporen en het contact met zijn of haar onbewuste drijfveren en hulpbronnen maakt het voor de cliënt mogelijk een door hem of haar  gewenst veranderingsproces op gang te brengen.

Voor sommige mensen betekent dat verwerken van traumatische ervaringen en lichter kunnen leven voor anderen een groter zelfinzicht met als gevolg dat ze betere keuzes maken, rust vinden , sterker van zichzelf kunnen uitgaan enzovoorts.  De therapie werkt net zo goed bij burn-out,  angstklachten , psychosomatische klachten, verwerken van een scheiding of rouw als bij onzekerheid of relatieproblemen.  Vaak ook kan ik helpen bij  stoppen van hinderlijke gewoontes als roken, ongezonde eetgewoontes (afvallen) en nagelbijten.

In het begin van het therapietraject  nemen we vaak als doelstelling dat de cliënt zich sterker, rustiger en beter gaat voelen over zichzelf en zijn leven, is dat bereikt dan volgen er enkele verwerkingssessies waarna we toewerken naar een zinvolle afstemming op de toekomst.

Een kennismakingsgesprekje is gratis, een sessie duurt gemiddeld een uur en wordt (deels) vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Coriovallumstraat 37
6411 CA  Heerlen

Telefoon: 045 - 5717059
en 06 - 51465085