Hypnotherapie Zuid Limburg

Ron Mai

Wie ben ik?

Ron Mai

Ron Mai

In 1998 rondde ik de opleiding af bij de beroepsopleiding voor hypno,- gedrags- en verbaaltherapie te Velserbroek. De opleiding had als streven om met combinaties van diverse behandeltechnieken, korte doch effectieve behandelperioden aan te gaan.

Inmiddels breng ik 20 jaar ervaring met hypnotherapie mee en zodoende heb ik een snelle, resultaat gerichte methodiek ontwikkeld. Ik help je bij het vinden van de oorzaak van je klacht, welke mogelijk verbonden is met een gebeurtenis in het verleden en een daaraan gekoppelde belemmerende overtuiging. Met het los laten van de daaruit ontstane “conclusie over jezelf” in relatie tot de buitenwereld kan je ‘heling’ plaats vinden’. Soms ben je met een of twee afspraken al geholpen. Gemiddeld werk ik 6 tot 8 keer met mensen, afhankelijk van het probleem. Altijd vanuit een respect voor jou als persoon met heel je wezen en al je gevoelens.

Als register-therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Hypnotherapeuten en ik ben gecertificeerd NBVH praktijkbegeleider van basistherapeuten en kandidaten-registertherapeut.

Aarzel niet om de telefoon te nemen en een afspraak te maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Als het binnen mijn mogelijkheden ligt wil ik je graag helpen.

Vitaliteit & Gezondheid  Parkstad
Vondelstraat 22B te Brunssum.

Telefoon: 06-10681438